سفیر ایران در سارایوو: خواهان همکاری های همه جانبه با بوسنی هستیم