جزئیات ابلاغیه جدید به بانک‌ها/ اجرای مصوبات نرخ سود از چهارشنبه