آزاده نامداری چگونه می‌خواهد بازیگر شود؟/ از غش کردن سر صحنه تا حذف کامل نقش!