جلد سه‌شنبه استقلال جوان/ دوست دارم تا آخر عمر استقلالی بمانم