مخاطبان جهانی «شیار 143» از دفاع مقدس بی‌اطلاع بودند/ حضور در عرصه جهانی با موضوع انسانی موجب جذب مردم