نتایج موفقیت‌آمیز مطالعات محققان ایرانی برای درمان سه نوع سرطان