جلد سه‌شنبه ایران ورزشی/ خریدار پرسپولیس 19 سال سن دارد!