اعزام کشتی حامل کمک های انسان دوستانه ایران به یمن+جزئیات