درگاه 6 پین مخفی اپل واچ، راهی برای تولید بندهای مجهز به باتری