شهدای مدافع حرم نقش حضرت عباس(ع) را در خیمه گاه زینب کبری(س) ایفا کردند