رسالت مداحان مهجور واقع شده است/مداح برای انتخاب شعر خوب باید 40 نکته را رعایت کند