رفتن من از فدراسیون فوتبال واقعیت ندارد/ کی‌روش نگران سربازی است