مزایده پر‌سپولیس هم برنده‌ای نداشت/ مزایده سرخابی‌ها تکرار می‌شود