ابوترابی فرد: شهدای مدافع حرم نقش عباس(ع) را در خیمه گاه زینب کبری (س) ایفا کردند