استقرار اورژانس و آتش‌نشانی در محور «گلندرود» شهرستان نور