تجمع حامیان و مخالفان آیت‌الله هاشمی/ گزارش تصویری