در جنگل‌های دزفول عقرب و مار می‌گرفتم/ قد من استاندارد نیست