برگزاري مسابقه کتاب‌خواني به مناسبت هفته معلم در گرمسار