سالانه بیش از 5 هزار زائر پاکستانی در موقوفه امام رضا مهمان می‌شوند