امیدوارم بتوانم رشادت‌های مدافعین حرم را به تصویر بکشم