ادعای نماینده پیشین امریکا در سازمان ملل علیه ایران