استفاده از بازوی شستشوی خطی برای اولین بار در دنیا توسط سامسونگ