2 فوتبالیست مازندارنی در جام‌جهانی پرتغال به میدان می‌روند