پالایش نفت آبادان برابر دانشگاه آزاد تهران شکست خورد