تاکید وزیر ارشاد بر لزوم همکاری‌های فرهنگی،‌ هنری و علمی ایران و عراق