عضو النصره پیش از اقدام تروریستی در مصر بازداشت شد