شکست پتروشیمی بندر امام برابر مهرام تهران در لیگ حرفه ای بسکتبال