معاون اول رئیس‌ جمهور: دولت زمانی که در داخل کالایی تولید می‌شود، حق ندارد از خارج کالا وارد کند