امضا قرارداد تسيلحاتي 7 ميليارد دلاري ميان فرانسه و قطر