واکنش استیل آذین و بهنام پیشرو به رد صلاحیتشان در مزایده