ابوترابی‌فرد: سیلی رزمندگان مقاومت صورت صهیونیست‌ها را سیاه کرد