گزارش تصویری: مراسم اعمال ام داوود در مسجد اعظم قم