یک‌بار برای شیبانی آنقدر کف زدم که ساعتم از کار افتاد!