دیدار خانواده شهید علی خالقی با پیکر فرزندشان پس از 27 سال