داستان دختر معتاد شوش که مادرش در آمریکا خوشگذرانی می‌کند/ دوست صمیمی که شیطان زندگی شد/ چه کسانی نزد