بروزرسانی بزرگ بازی War Thunder به مناسبت سالگرد هفتاد سالگی پایان جنگ جهانی دوم