آمریکا: در حال رایزنی برای همراهی کشتی‌های دیگر کشورها در تنگه هرمز هستیم