باج 2.7 میلیارد دلاری ملک سلمان به مقرن/محمد بن سلمان 100هزار صفحه توییتری خریده است