وام‌های خودکفایی مشاغل کاذب در چرام را از بین می‌برد