تیم ملی والیبال جوانان برای رقابتهای قهرمانی جهان آماده می شود