تعامل ویژه‌ای بین مدیریت ارشد استان بوشهر و رسانه‌ها وجود دارد