دانشگاه خوارزمی و نیروی دریایی ارتش تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند