آیین اعتکاف با انجام اعمال ام داود در سیستان و بلوچستان پایان یافت