ال جی و انتشار اپلیکیشن شماره گیری مستقیم برای ساعت هوشمند Watch Urbane