بازدید لاریجانی از مجتمع نمایشگاهی یادمان شهدای هفتم تیر