سخنان هاشمی رفسنجانی در روز پر حاشیه دانشگاه امیرکبیر + عکس