انجمن شعر و ادب در اردبیل تشکیل می‌شود/اعلام فراخوان ‌برای ثبت‌نام هیئت مدیره ‌