فخرالدینی:مشکل مالی ندشتیم الان مدعی قهرمانی بودیم