مقام پنتاگون: ناوهای آمریکایی اسکورت کشتی‌های انگلیسی در تنگه هرمز را آغاز کرده‌اند