معاون اول رئیس‌ جمهور: دولت دست در جیب بانک مرکزی نکرد /به دنبال رونق اقتصادی هستیم/‌کالاهای غیرایرا